Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rada školy

RADA ŠKOLY


Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v jej kompetencii v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi Materskej školy Čab, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
 

Členovia Rady školy pri MŠ Čab vo volebnom období 2013/2017 súPredseda:        Mgr. Marianna Záturová           - zástupca rodičov
Podpredseda:  PaedDr. Eva Nováková 
               - zástupca rodičov

                          Katarína Sélešová                    - zástupca rodičov
                          Anna Podhradská                     - zástupca zriaďovateľa
                          Mgr. Daniela Halvoniková         - zástupca zriaďovateľa
                          Mgr. Petra Rybanová                - zástupca pedagogických zamestnancov
                          Zuzana Kolesárová                   - zástupca nepedagogických zamestnancovŠtatút rady školy...

TOPlist