Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Občianske združenie

Na základe spoločnej iniciatívy rodičov a zamestnacov školy dňa 02.10.2012 vzniklo Občianske združenie zaregistované pod názvom:

Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe

 

Predseda OZ: Katarína Sélešová
Pokladník:   Zuzana Vranková
Členovia: rodičia detí MŠ ČAB

 

Kontakty: 

OZ ZRPŠ MŠ Čab                                
Materská škola
Čab 57
951 24 Nové Sady

zrpscab@gmail.com


IČO: 42211808
Bankové spojenie: 3077397353/0200

 

Hlavným cieľom OZ je pomoc a podpora Materskej kole v Čabe v oblasti:

- materiálnej (zabezpečovanie technického vybavenia MŠ, organizácia materiálnej pomoci MŠ),

- finančnej (sponzorstvo) a

- personálnej (pomoc pri výchove detí mimo vyučovania: krúžky, výlety, exkurzie a pod.)

za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí (aktívna podpora uplatňovania nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania).

2% dane z príjmu

 


Stanovy OZ ZRPŠ  MŠ Čab 

 

 

 

 


 

TOPlist