Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Naše aktivity

AKTIVITA

Púšťanie šarkanov

TERMÍN

9., 10.

TRIEDA

1., 2.

Sokoliar v materskej škole

22.09

1., 2.

Tvorivá dielňa s rodičmi „ Veselé tekvičky“ 

10.10

1.,2.

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v KD

16.10

2.

„Popoludnie s babičkou“

19.10.

1., 2.

Turistická vychádzka

10., 2.

1., 2.,

Halooweenske strašenie

27.10

2.,

Beseda so psíkmi       

03.11

1., 2.,

Deň materských škôl

04.11.

1., 2.

Vianočné vystúpenie v KD

04.12

1., 2.,

Zima očami detí – výstava detských prác

12. -  2.,

1., 2.,

Mikuláš v MŠ

06.12.

1., 2.,

Vianočná besiedka s rodičmi

15.12.

1., 2.,

Sánkovanie  a guľovanie

1.,2.,

1., 2.,

Žonglér v MŠ

12.01 1., 2.,

Bábkové divadlo Kocúr v Čižmách

24.01

1., 2.,

Tvorivá dielňa – FAŠIANGY TURÍCE

2.

1., 2.,

Fašiangový karneval v mš     

2.

1., 2.,

Návšteva obecnej knižnice

02.03.

1., 2.,

Aktivity k svetovému dňu vody 22.03

1., 2.,

Návšteva krajskej knižnice 

23.03.

2.,

Kde bývajú požiarnici
28.03
1., 2.,

Návšteva 1. Ročníka ZŠ       

04.04.

predškoláci

Veľkonočné vajíčko“ - tvorivá dielňa s rodičmi

03.04.

1., 2.,
Divadlo O Psíčkovi a mačičke 11.04

1., 2.

Simsalala - hudobné predstavenie pre deti 12.04.

1.,2.

Aktivity ku dňu detskej knihy

02.05

1., 2.,

Deň matiek

07.05.

1., 2.,

Prišli k nám policajti

5.

1., 2.,

Aktivity ku dňu mlieka

16. 5.

1., 2.,

Výlet do parku v Nitre

18.05.

1., 2.,

Návšteva krajského mesta Nitra

01.06. 1., 2.,

Deň detí

02.06.

 1., 2.,

Návšteva mestskej plavárne v Nitre

06.

 2.,

Oslavy dňa najlepších priateľov

08.06.

1., 2.,

Deň otcov

16.06.

1., 2.,

Koncoročný výlet

22.06.

1., 2.,

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ       

30.06.

1., 2., 

 

TOPlist